2016-09-14

Archiwa

W Domu Pomocy Społecznej w Koninie prowadzona jest składnica akt, której zakres i organizację określa Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora DPS w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla DPS Konin z dnia 09.05.2013.

Uzgodnione z Archiwum Państwowym w Poznaniu dnia 23.05.2013