2016-09-06

Kierownictwo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koninie

 

mgr Mirosława Nowak