2016-09-07

Charakterystyka placówki

        Dom Pomocy Społecznej w Koninie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 115 miejsc. Dom mieści się w rozległym trzykondygnacyjnym budynku. Posiada 32 pokoje jednoosobowe, 40 pokoi dwuosobowych oraz 1 pokój wieloosobowy. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w windę, sygnalizacje przyzywową, system monitoringu pożarowego. Na terenie Domu znajdują się: kuchnia, jadalnia, pralnia, szwalnia, gabinet fryzjerski, gabinet lekarski, gabinet doraźnej pomocy medycznej, sala do fizykoterapii, sala terapii zajęciowej. Mieszkańcy mają do dyspozycji: kawiarnię, czytelnię, pokoje dzienne, podręczne kuchenki, minipralnię i kaplicę. Dom całodobowo świadczy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla swoich podopiecznych. Mieszkańcy mają stały kontakt z lekarzem rodzinnym. Zapewniamy holistyczną i zindywidualizowaną opiekę nad Mieszkańcem. W Domu prowadzona jest fizykoterapia i zabiegi rehabilitacyjne. Prowadzimy szeroką działalność rekreacyjną, organizujemy wyjazdy, wycieczki, spotkania plenerowe, imprezy kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy mają wypełniony czas wolny i mogą rozwijać własne zainteresowania i hobby w sali terapii zajęciowej. Wszelkie prowadzone zajęcia i usługi zmierzają do pełnego uczestynictwa Mieszkańca w życiu społecznym. Dom jest otwarty na środowisko. Utrzymuje stałe kontakty z instytucjami kulturalno-oświatowymi, szkołami, przedszkolami, klubami seniorów. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca wynosi 3600 złotych.