2016-09-07

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Dyrektora Domu publikowane są na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Konina.

https://bip.konin.eu