2016-09-14

Przyjmowanie i załatwianie spraw

     Sprawy wpływające do Domu Pomocy Społecznej są rejestrowane i załatwiane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Domu Pomocy Społecznej w Koninie, stanowiącą załącznik do Zarządzenienia nr 6/2013 Dyrektora DPS z dnia 09.05.2013, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla DPS Konin.

 

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor DPS przyjmuje osobiście w dniach:

 

poniedziałki od 13:00 do 15:00

czwartki od 9:00 do 11:00