2016-09-14

Rejestry

Rejestry prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie:

1. Rejestr skarg i wniosków.

2. Rejestr kontroli zewnętrznych.

3. Rejestr Zarządzeń Dyrektora DPS.

4. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

5. Rejestr zamówień publicznych.

6. Rejestr ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach.

7. Rejestr wydanych specyfikacji.

8. Rejestr wysłanych zapytań.

9. Rejestr otrzymanych ofert.

10. Rejestr umów realizowanych przez DPS.

11. Rejestr faktur.

12. Rejestr decyzji o skierowaniu do DPS.

13. Rejestr decyzji o umieszczeniu w  DPS.

14. Rejestr decyzji o odpłatności za pobyt w DPS.

15. Rejestr procedur.

16. Rejestr upoważnień.

17. Jawny rejestr zbiorów danych.